Ons verhaal‎ > ‎

Van Agile naar Beleid

Geplaatst 9 sep. 2012 14:00 door Koen Aben   [ 10 dec. 2012 11:07 bijgewerkt ]
Onze missie: 
ASC Eindhoven is een community van engineers in Eindhoven die Agile kennis en best practices promoten. Onze club komt maandelijks samen om onze collectieve kennis te doen groeien en verder richting te geven. We zijn een gratis ICT cafe van vrijwilligers, dat groeit mede dankzij het enthousiaste publiek en het steunende bedrijfsleven. We geloven in moderne ICT, willen innoveren en zodoende waardevolle maatschappelijke kennis opbouwen. Wij zijn een groeiend kennisplatform op het gebied van Agile en Engineering.

Brigitte van der Burg (VVD, lijst 1, plaats 26):

 
Activiteiten op gebied van ICT beleid bij de Overheid dit jaar
 
   1. publiek verzoek naar burgers: 'ICT Beleid moet naar hoger plan (link)
   2. kamermotie: verzoek Deltaplan Overheid ICT (link)
   3. voorzitster parlementaire enquete  Overheid ICT, met vele ICT experts

Hooggeëerd bezoek
Bijzonder vereerd waren wij met de komst van VVD kamerlid Brigitte van der Burg. Ook omdat wij al natuurlijk gecharmeerd waren van haar optreden tijdens het voorzitten van de parlementaire enquete Overheid ICT. Onze verwachtingen waren hoog: tientallen engineers die nog nooit een kamerlid hadden ontmoet, alsmede enkele leden van de VVD zelf die we ook hadden uitgenodigd. En we werden beloond: het werd onze gezelligste discussieavond tot dusver en onze eregaste Brigitte van der Burg bracht veel kennis helder over aan het publiek. Deze ICT woordvoerster van de VVD heeft in het afgelopen jaar belangrijke dingen bereikt voor Overheid ICT beleid, met name meermaals de bewustwording dat het anders moet. De engineers van ASC Eindhoven dachten een avond behulpzaam mee! Veel kennisdeling en uiteindelijk goede oplossingsrichtingen voor beleidsproblemen. 

Parlementaire Enquete Overheid ICT
Bij de aanwezigen was de reden voor de parlementaire enquete grotendeels bekend. Het is goed dat de sector wordt geconfronteerd met het falen, omdat we zo positief kunnen streven naar duurzame verbetering. Vele ICT experts hebben geklaagd over vooral het gebrek aan ICT kennis bij hoge ambtenaren. Een oplossing hiervoor is al gerealiseerd: een netwerk en kennisplatform voor elke CIO binnen de Overheid. Dit is uiteraard een eerste stap. De discussie bij ASC Eindhoven ging vooral over dat verdere (top)ambtenaren die moeten aansturen, ook over nieuwe ICT kennis moeten beschikken. De begrippen Agile en Platform zijn nieuw en technisch. Toch omdat ze in belang alleen maar toenemen zijn deze begrippen voor iedereen belangrijk. Dit wordt tevens benadrukt in het beroemde document "System Error" van UK instituut for government, waarin met eenvoudige uitleg staat dat Agile en Platform DE TWEE noodzakelijke oplossingsrichtingen moeten zijn van de Overheid. 


Agile en Platform
Omdat ICT productontwikkeling zo complex is kun je niet vooraf weten wat je allemaal precies zult krijgen. De traditionele ontwikkeling (ook wel waterval genoemd) houdt onvoldoende rekening met de complexiteit van ICT. Net als in de huizenmarkt bedenkt men aan het begin de architectuur die gebouwd moet worden, alleen gaat dit vanwege de enorme complexiteit van ICT meestal mis. Oplossing 1 "Agile" is een technisch woord voor doelgerichtheid/effectiviteit. Hier wordt het product managen een actief samenspel met diegenen die het realiseren. Agile projecten werken veel cooperatiever, overzichtelijker en dynamischer. Oplossing 2 "Platform" is een technisch woord voor hergebruik/effeciency. Hier zorgt de organisatie dat producten kunnen worden hergebruikt (zoals rijbewijs aanvraag bij de gemeente). Platform is iets dus anders dan standaarden: moeilijke standaarden zijn namelijk niet efficient, platform heeft met name betrekking op de  - efficiente - herbruikbaarheid van technieken (dingen die met 1 druk op knop zouden kunnen). Om vanuit het liberalisme  van onze goede eregaste te redeneren: met een gedegen efficiente basis (Platform), genereert de Overheid maximale ruimte voor effectiviteit (Agile). 

De sponsor
Finalist heeft een prachtige lokatie in het Eindhovense centrum. Veel dank aan Lennaert van der Linden, lead developer bij Finalist en een goede Agile coach, voor het leggen van de eerste contacten. Verder zijn we er geweldig ontvangen: onze complimenten aan Finalist! Afsluitende onderwerpen van de Open Space waren: Diginotar, Realtime systemen, Politiek lobbyen en 'Scrum voor de ambtenaar'. Met name het laatste onderwerp zorgde voor veel passie bij de deelnemers. Daarna werd er nog druk genetwerkt. In een nabij cafe hebben sommigen onder ons het nog heel erg laat gemaakt. Naast een hoge drankrekening, kwam hieruit onze nieuwe missie en hebben we uitgedacht hoe we de avonden samen nog beter gaan regelen. Proost ;-)