Community

NB. Wil je als kernlid deze pagina aanvullen, mail dan naar ASC.Eindhoven@gmail.com
Community voor de goede zaak
Wij zijn een ICT community. We komen maandelijks samen voor het delen van kennis en het verbeteren van ons platform. Communities worden steeds belangrijker. De ICT community is een relatief nieuw verschijnsel dat dankzij de opkomst van het internet in de laatste jaren enorm is gegroeid. Dankzij internet kunnen we makkelijker bijdragen aan dit gezamenlijke belang. Meestal levert een community hele relevante kennisdeling voor de praktijk en geeft het ook een netwerk van mensen voor verdere samenwerking. Bij de honderden communities in Nederland kunt  u goedkoop veel kennis opdoen. Voor goede aanvullende opleiding in de ICT sector adviseren wij ‘communities’. Er komen gelukkig steeds meer communities bij. Graag brengen wij goede zaken op dit gebied onder de aandacht. 

Maatschappelijk belang
De Agile filosofie is een belangrijke denkwijze voor het realiseren van goede ICT producten. Wij vinden hierom Agile kennis promoten van maatschappelijk belang. Agile kennis is echter zeer ingewikkeld en legt problemen bloot. Er zijn hierom veel misverstanden rondom Agile. We helpen samen mee aan dit maatschappelijke belang, middels het realiseren van een platform voor software craftsmanship. Dit is een Agile stroming waarin vakmanschap centraal staat (in het verlengde staat met Scrum en XP). Wij willen met name vakmensen goede Agile engineering practices aanleren. Naast het promoten van de Agile filosofie werken wij dus aan nog een maatschappelijk belang, het stimuleren van vakmanschap in de ICT middels dit platform. Hier bundelen wij onze kennis zodat we (relatief eenvoudige) goede maatschappelijke bijdragen leveren. Deze kennis is met name gericht op de maatschappelijke kanten van de Agile beweging. 

Onze waarden
- We vinden het belangrijk dat in regio Eindhoven met regelmaat leuke bijeenkomsten zijn voor engineers. 
- We vinden engineers een belangrijke doelgroep, waar we ons specifiek op richten. 
- We vinden Craftsmanship een belangrijke Agile stroming voor engineers en willen dit stimuleren. 
- We vinden het belangrijk dat we als community kennis delen online. Iedereen kan meehelpen. 
- Onze avonden zijn sfeervol, gratis en leerzaam. 
- We bouwen aan een duurzaam platform voor Agile kennis.
- We organiseren maandelijkse bijeenkomsten (een Agile cafe met goede spreker en erna een Open Space).
- We helpen waar gewenst tevens andere communities in het opbouwen. 
- We werken samen op vrijwillige basis aan kennis voor ons platform. 
- We willen een goede doelen vereniging worden. 

Samenwerken
Met onze kernleden is het heel plezierig samenwerken! Kom kennismaken bij onze maandelijkse ASC Eindhoven events! Wekelijks is MADSpace open voor ontmoeting. Aanmelden kan via meetup. Wil je kennis over XP/Agile/Craftsmanship delen, bespreek dit dan op het forum van XP-NL. Neem contact op met ons via asc.eindhoven@gmail.com als je presentaties wilt geven of als je wilt meehelpen met het organiseren van de avonden.