Vrijwillige hulp voor Techniek Sector

Gratis oplossingen voor het technici tekort van Eindhoven!
Begin januari luidde onze goede burgemeester Rob van Gijzel (PVDA) de noodklok bij het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. Want de groep grootste industriebedrijven in Eindhoven (Brainport) kwamen volgens berekeningen wel 63.000 technici tekort. Dit betekent natuurlijk een enorme demper op de lokale economie. De minister zelf kwam een dag op bezoek in Eindhoven voor overleg met de Brainport bedrijven en hij nam het Brainport pact in ontvangst. Dit beschreef hoe via investeringen op -lange termijn- meer technici in Eindhoven kunnen komen. Vlak erna heeft onze club de burgemeester meermaals gemaild dat er ook een goede gratis korte termijn oplossing is: namelijk via de Technici in Eindhoven zelf en via de Academie voor ICT technici. Via sociale technici! Eind januari kregen we de toezegging van zijn adviseuse dat de burgemeester best iets positiefs voor ons wilde doen. Ook PVDA 2e kamerlid Astrid Oosenbrug wilde ons graag eens meehelpen. Sindsdien is onze club goed verder gegroeid! 

Sociale technici waar Eindhoven op kan bouwen
We hebben in Eindhoven een groot potentieel aan sociale technici die op vrijwillige basis hele nuttige dingen willen doen voor de maatschappij. Alleen moeten we wel de hulp krijgen van de gemeente, zodat huisvesting laagdrempelig kan worden gestimuleerd, eventueel samen met het bedrijfsleven. Het succesverhaal dat we als basis gebruiken is de stichting MADspace, ofwel de ICT club van Eindhoven. Hier wordt op vrijwillige basis ICT onderwijs gegeven, doet men samen winstgevend innoveren en wordt gewerkt aan de ICT politiek. Dit alles omdat een bedrijf de ruimte in avonduren schenkt aan technici. Het is ongelooflijk hoe veel technici op een avond samen kunnen innoveren en dat het bedrijfsleven dit nog niet structureel faciliteert met ruimtes. Omdat we geen eigen ruimte hebben noemen we ons een virtuele ICT club. Deze club kan gratis worden gerund, via vrijwilligers en er wordt wekelijks volop gebruik van gemaakt. Vele technici worden hierdoor gratis betere vakmensen en hierdoor groeit de markt van technici in Eindhoven. Logischerwijze zullen we veel groeien als de gemeente samenwerkt. 

Samenwerken met Gemeente
Eindhoven heeft een groot technici tekort. Een gratis innovatieve ICT onderwijzende stichting erbij in Eindhoven is zeer gunstig voor de economie en zeer wenselijk voor de technici. Het enige waarvoor de gemeente moet meehelpen is een locatie. In Eindhoven is het voor druk bezette technici erg lastig om een betaalbare locatie te regelen en wij hebben tevens weinig tijd. Zodra er een ruimte is zorgen de technici dan vanzelf voor de invulling en voor hun groei. Deze oplossing is al eerder gemaild naar lokale politici, alleen we konden ervoor geen vaste bodem bij de gemeente krijgen. Dit omdat de ICT professionals (voorzitter/stichter) overdag niet goed kunnen bellen omdat deze een drukke baan hebben. We blijven dus toewerken naar een vaste bodem voor de gemeentepolitiek om gratis techniek onderwijs door vrijwilligers in Eindhoven mogelijk te maken. Waar wij dus primair om vragen is een betrokken gemeente die techniek onderwijs in Eindhoven wil stimuleren via vrijwillige professionals. Wij zoeken een ruimte voor samenkomsten van vrijwillige professionals die niet veel kost en vanwaar wij ons kunnen oriënteren op maatschappelijke oplossingen voor Eindhoven (bv het technici tekort en de jeugdwerkloosheid). Tevens willen we onderzoeken hoe we in aanmerking kunnen komen voor subsidie, ook omdat we organisaties steunen op techniek gebied die werkzaam zijn met loopbaancoaching van jeugdwerklozen (zie ook onze visie). 

Vrijwillige groei van High Tech in Eindhoven
Eindhoven, steun uw technici via stichting MADspace met betaalbare werkruimte, zodat ze elkaar en de high tech sector kunnen stimuleren. We hebben niet heel veel geld en willen het liefst meteen goed beginnen. Eindhoven kan economisch ontwikkelen door vrijwilligerswerk beter in te richten voor de technologie sector. Via een traditionele weg als deze gaan echter een hoop kansen verloren. De kunst is om zoals MADspace de doelen aan te wijzen, op een manier die vrijwilligers aanspreekt zodat ze uitdagende acties in vrije tijd willen gaan doen. Ons plezierig voorbereiden van unieke en leerzame ervaringen zorgt dat we een grote groep vrijwillige technici hebben. Eindhoven heeft vele technici die graag maatschappelijk willen bijdragen, alleen ze willen dit doen op plezierige wijze in de techniek. Ze willen hun high tech sector verder opbouwen, persoonlijk groeien en mogelijkheden samen realiseren. De techniek sector kan veel beter ontwikkelen voor de economie :  1. als andacht hiervoor is vanuit de politiek, 2. als wordt geholpen met de faciliteiten. Dan gaan techneuten vanzelf in de vrije tijd samen zorgen voor hun vakmanschap en groei van de technologie sector in Eindhoven. We werken als club van professionals al positief samen met het Summa College en de Fontys, echter iets goeds opbouwen lukt alleen als de gemeente en bedrijfsleven ons echt gaat steunen; tenslotte willen we allemaal Eindhoven helpen aan meer goede technici!