Huisvesting in Eindhoven

Onze visie (zie ook PDF bijlage):
ASC Eindhoven is een innoverende idealistische sociale kennisinstelling voor technici die belangrijk is voor Eindhoven, vanwege drie hoofdredenen
1. Het maatschappelijk technici tekort (in Eindhoven 63.000) en wij maken met gratis, plezierige kennisdeling het beroep aantrekkelijk. 
2. Het maatschappelijk probleem van de jeugdwerkeloosheid en hiervoor willen we samenwerken met stichting jong coaching in Schellens en scholen.
3. Wij promoten als vrijwillige hoogopgeleide technici Eindhoven wekelijks als techniekstad en ontwikkelen hiervoor steeds meer goed werkende formules.


Sociale nieuwe club voor steun aan Eindhoven
We richten we ons ook actief met een grote groep vrijwillige technici op maatschappelijke problemen als het technici tekort in Eindhoven en de jeugdwerkloosheid. We helpen (jonge) technici gratis aan werk, kennis en netwerk. We zijn een stichting (in oprichting) zodat we goed kunnen sturen en optimaal kunnen partneren met het bedrijfsleven. Zodoende kan verstandig beleid worden uitgedacht als goede basis voor huisvesting, gemeente en de technici. We willen met dit basis beleid toe naar een goedkope, open & veilige werkplaats voor technici, waarvan de gemeente beter wordt, wat ook past in het bestemmingsplan en dat bijdraagt aan de toekomst van Schellens. We worden ondersteunt door MADLab.nl, dat ons heeft mee opgericht en een gratis werkplaats biedt aan designers.

Nodig: ruimte voor netwerken en doceren
Als startende onderneming/stichting willen we heel graag eenvoudig beginnen. Dit kan eigenlijk alleen bij Schellens omdat we hier al een jaar samenkomen en een goed netwerk hebben opgebouwd samen met Rene Pare van MADLab.nl. We zullen in de eerste maanden beginnen met realiseren van het sociale plan. Dat wil zeggen ons netwerk gebruiken om technici sterkere basis te geven en om iets aan jeugdwerkeloosheid te doen. We hebben genoeg aan de kleine vrije werkruimte (16 m2) nabij MADLab.nl en nabij Jong Coaching, omdat we gezamenlijke doelen hebben met deze organisaties en we voor onze doeleinden in de avonduren gratis mogen gebruikmaken van hun werkruimtes. De kleine werkruimte zal vooral dienen als werkhok voor de technici die overdags willen bijdragen aan onze missie en graag technici en jeugdwerklozen willen coachen. Jeugdwerkloosheid is een groot probleem, vice-premier Ascher heeft hier onlangs 50 miljoen voor vrij gemaakt. 

Schellens samen vooruithelpen
Het Schellens gebouw heeft naast een bedrijvendeel, ook 5000 m2 leegstand. Het bedrijvendeel wordt bewoond door bedrijven met wie wij goede raakvlakken hebben. De leegstand wordt nu op incidentele basis gebruikt voor feestjes. Het gebouw kan ook huisvesting geven aan talloze hardwerkende vrijwillige technici. Deze technici kunnen juist bijdragen aan het gebouw, dat helaas soms is versleten en het gebouw moderniseren. Bovendien willen wij ook best een feest er organiseren dat Eindhoven als techniekstad promoot (ideeen genoeg). We willen Schellens in deze zomer inzetten voor de Eindhovense technici. De lege ruimtes kunnen eenvoudig worden getransformeerd als leslokalen, wifi ruimtes en wellicht ook electronische werkplaatsen. Schellens kan in de zomer een uitstekende onderwijsinstelling zijn. Het is er in de zomer koel en een ideale leersfeer. Dit geeft bekendheid aan Schellens zodat het wellicht bedrijven aantrekt die ook Schellens willen vooruit helpen.

Stichting Ruimte verhuurt de bedrijfsruimtes en de leegstand wordt beheerd door feestorganizer ByLei