Technici in Eindhoven

Hoe kunnen we samen in Eindhoven als enorme hoeveelheid vrijwillige technici van onze goede burgemeester  ons inzetten voor de stad en het technici tekort? Er valt genoeg te doen, alleen we hebben nog geen goede samenwerking opgezet met de gemeente en zodoende nog geen huisvesting van waaruit we kunnen groeien. Wij technici hebben de gemeente hard nodig (qua steun bij huisvesting en visie voor de stad) om een betere situatie voor ons te realiseren. Want alleen met een locatie kan de Technische Community van Eindhoven groeien, omdat wij dan echt opbouwende activiteiten kunnen ondernemen voor Eindhoven. 

Wens: begripvolle samenwerking tussen gemeente en technici
Slechts enkele honderd meter liggen onze gebouwen van elkaar in Eindhoven en toch is er een bijna onoverbrugbare wereld van verschil. Het gemeentehuis en Schellens (de thuisbasis voor de vrijwillige technici) valt in enkele minuten te belopen, alleen we ervaren een enorme kloof van begrip met de gemeente. We verschillen zo enorm. In het gemeentehuis maken ambtenaren zonder technische kennis zorgen over het technici tekort. In Schellens zitten hardwerkende, vrijwillige technici buiten kantooruren te vergaderen (over  het verkrijgen van een ruimte) zonder kennis van de gemeente en haar regelgeving. De "9:00 tot 17:00" ambtenaar zal niet snel op een woensdagavond bij ons langskomen om te kennismaken. De vrijwillige technici hebben tegelijk geen idee hoe ze in -hun vrije tijd- de gemeente moeten aanspreken op het feit dat, de vrijwillige technici moeten worden geholpen met huisvesting (ten behoeve van vele goede doelen van de technici). Hiervoor moeten we eerst in gesprek komen met de gemeente. Dit is niet eenvoudig, de gemeente is volgens hun website meer gericht op standaard dienstverlening en heeft in avonduren geen klankbord (behalve dan enkele aanspreekbare wethouders zie onderaan deze pagina). 

Hierom een gebruiksaanwijzing voor overleg, om de gemeente te helpen met inzicht in wat eenvoudig&goedkoop te doen aan het technici tekort (kortweg: technici aan een goede huurruimte helpen voor kennisdelen en het opleiden van technici). 

1. Geef technici een verstandig aanspreekpunt bij de gemeente
De techniek sector is van groot belang voor de gemeente Eindhoven. En toch heeft de gemeente geen loket voor de vrijwillige technici die de gemeente met het technici tekort willen vooruithelpen. Brainport lijkt puur voor de bedrijven, alhoewel het ook expats ondersteunt. Willen Brainport of Gemeente ook een klankbord & steun zijn voor de lokale technici? We halen dit niet uit hun beide websites, want er is geen loket. Wel zijn onze burgemeester en onze politici betrokken bij Brainport. Verder heeft Brainport een mailadres dus kunnen wij deze contacten. 
Wij willen graag samenwerken met een ingelezen ambtenaar met kennis van zaken. We willen niet aan de telefoon aan een of andere assistente problemen uitleggen die ze niet begrijpt. We willen daarom in gesprek gaan met ambtenaren met ervaring in de techniek sector. Ambtenaren die snappen dat technici belangrijk zijn voor de groei van Eindhoven. Die weten dat techniek een vak is dat veel kennisdeling tussen vakmensen vereist. Ambtenaren die snappen dat succesvolle technici niet tijdens kantooruren beschikbaar zijn voor telefonisch overleg en graag met mail willen communiceren. 

2. Laat technici goedkoop een goed pand huren en zelf aan het technici tekort werken
De nood is hoog voor Eindhoven want er is een tekort aan 63.000 technici. Momenteel is er geen enkele plek voor technici in Eindhoven om te samenkomen voor kennisdeling. Er zijn dus vele vrijwillige technici die in vrije tijd willen samenkomen en willen werken aan dit technici tekort, bij voorkeur samen met de gemeente en Brainport. Een vaste locatie huren voor bedrijfspanden kan alleen goedkoop in Eindhoven via Stichting Ruimte, welke voornamelijk op creatieve sector oriënteert ( goedkope panden voor weinig budget). Brainport zelf verhuurt ook bedrijfspanden, alleen dit zijn hele luxe locaties voor een hoge prijs. Wijzelf zullen de ruimte hoofdzakelijk gebruiken in de avonduren en weekenden voor het organiseren van bijeenkomsten en dit kan ook in een goedkoop pand. We vinden dat 200 euro per maand een makkelijk begin, ook omdat we zelf moeten investeren in technisch materieel. We hebben al geprobeerd om op een ruimte te bieden, alleen merken we dat we niet voor volwaardig worden aangezien, aangezien we niet een standaard kleine creatieve zelfstandige zijn, maar een grote gemeenschap van technici.

3. Zorg dat er door technici gewerkt wordt aan het Brainport pact
Het Brainport pact maakte in januari de maatschappij bewust van het technici tekort. Het is daarom een goed document, alleen het document is alleen niet geschreven vanuit het perspectief van de technici. Dit kan ook niet aangezien het werd opgezet door bestuurders (Brainport instellingen in samenwerking met de gemeente), die op grote afstand staan van de technici. Het document is ook gericht op beleidskamers in Den Haag, die erop moeten kunnen reageren. Maar technici zelf moeten wel bij het Brainport pact betrokken worden; want zijzelf zijn immers de goedkoopste, beste en meest duurzame oplossing. We zouden het huidige Brainport part kunnen definiëren als het bestuurlijke Brainport pact, want gemaakt door- en voor bestuurders. Het aanvullende pact kunnen we dan het technische Brainport pact noemen, want gemaakt door- en voor technici. Deze pagina is hiertoe een eerste aanzet. Want wij technici hebben een weg te gaan als het gaat om het opbouwen van onze technische community in Eindhoven. Met ruimtes waarin we kennisdelen voor de groei voor de technici in regio Brainport. Eerst moet er dus medewerking komen vanuit de gemeente zodat wij een pand kunnen huren, van waaruit we zelf aan het technici tekort kunnen werken. De verdere uitwerking van het technische Brainport pact volgt dan vanzelf. Het grote voordeel is dat de technici zelf goedkoop kunnen werken aan een betere maatschappij voor technici in plaats van dat bestuurders vele ideeën bedenken, waarvan we niet weten of deze ook op de lange termijn gunstig uitwerken voor de technici in Eindhoven. 

Noot: er is wel klankbord in de avonduren, want onze burgemeester en de meeste wethouders houden regelmatig spreekuur. Hieronder een overzicht:

 Persoon Bestuursfunctie (cursief is voor huisvesting technici)  Avondspreekuur
Rob van Gijzel
Mary-Ann Schreurs
Lenie Scholten
Staf Depla
Joost Helms
Monique List
Yasin Torunoglu
Burgemeester (overkoepelend)
Wethouder van Innovatie, Design, Cultuur en Openbare Ruimte
Wethouder van Jeugd, Welzijn en Zorg

Wethouder van Financiën, Organisatie & Spoorzone
Wethouder Mobiliteit, Milieu, Sport en Evenementen
Wethouder van Economie, Werk en Beroepsonderwijs
Wethouder van Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie
DI 18:00 - 19:00 (1e en 3e)
--
MA 18:00 - 19:00 (1e en 3e)
--
MA 18:00 - 19:00
MA 18:00 - 19:00 (1e en 3e)
--

Het loket is voor technici is dus  hier: mail betrokken bestuurders en vraag om een goede ambtenaar, die de community aan goedkope huisvesting helpt. 

Ċ
Koen Aben,
14 apr. 2013 04:32